Ystävällinen ympäristö aloittaa positiivisen oravanpyörän

Haukivuoren asukkaista koostuva asukasraati on tehnyt havaintoja kävelyiden lomassa. – Toiveena on ollut muun muassa viheralueiden lisääminen keskustaan ja sehän palvelee muitakin asukkaita, kuin pelkästään ikääntyviä, hankekoordinaattori Anne Loponen toteaa. Kuva: Anne Loponen

Kokonaisuudessa osa-alueet ruokkivat toinen toistaan ja parantavat fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue -hanketta on saatu vietyä eteenpäin koronasta huolimatta. Paikkakuntalaisista koostuva asukasraati on kokoontunut alkuvuodesta hankkeen tiimoilta arvioimaan Haukivuoren
keskustaa.
– Olemme käyneet läpi rakennettua ympäristöä, liikennettä, asumista ja palveluita. Kartoituskävelyjen lomassa on tullut esiin todella paljon hyvää tietoa, hankekoordinaattori Anne Loponen kertoo.