Veteen upotettu puu puhdistaa

Hauki-hallissa järjestettyyn Kyyvesifoorumiin kuului myös paneelikeskustelu. Koko tapahtuma jaettiin verkossa, ja tallenne on katsottavissa Kyyveden osakaskunnan Facebook-sivulla.

Uppopuun mahdollisuudet kiinnostivat Kyyvesifoorumin yleisöä.

Ojiin ja laskeutusaltaisiin on viime vuosina rakennettu pienpuuaineksesta rankakasetteja, ja tutkimustulokset ovat erittäin rohkaisevia. Suomen ympäristökeskus Syken johtava tutkija Kari-Matti Vuori esitteli niitä Hauki-hallissa 2.4. järjestetyssä Kyyvesifoorumissa.
Järviin on hallitusti laskettu myös joulukuusista tehtyjä nippuja. Kun niitä on nostettu tutkimusta varten ylös, ne ovat olleet paksun liman peitossa. Se on osoittanut, että menetelmä toimi.
– Limalta tuntuva aines on kemialliselta koostumukseltaan pääosin sokereita, ja se on äärimmäisen ravintorikas, Vuori sanoi.

Ideana on, että lähelle vedenpintaa asetettavassa puuaineksessa käynnistyy auringonvalon vaikutuksesta vesistön tilaa parantava hyödyllinen prosessi. Eliöyhteisö siirtää hiiltä ja ravinteita ravintoketjussa eteenpäin, ja niitä myös poistuu vedestä hyönteisten kautta.’

Vesistöjen ruskenemiskehitys on Vuoren mukaan jatkunut jo parikymmentä vuotta. Jälleenrakennuksen aikana metsätalous kasvoi, ja koko maa ojitettiin. Suomessa on jo 1,5 miljoonaa kilometriä kuivatusuomastoa. Nyt 1960-luvulla ojitetut suometsät ovat päätehakkuuvaiheessa, ja lämpimät talvet ja rankkasateet huuhtovat ravinteita vesistöön entistä tehokkaammin.

Petri P. Pentikäinen