Valuma-aluetalkkari opastaa Kyyvedellä

Heinolanjoki tuo Pitkäahon soisten alueiden vesiä Lonkarinjoen kautta Kyyveteen. Kevään sulamisvedet pauhasivat vappuviikonloppuna Saksalanharjun kohdalla, jossa joki alittaa kantatie 72:n.

Uudessa hankkeessa tavoitellaan vesistön tilaa parantavia toimenpiteitä järveä kuormittavilla valuma-alueilla.

PETRI P. PENTIKÄINEN

Kyyvedellä on aloitettu yksi neljästä Ely-keskusten koordinoimista hankkeista, joissa etsitään ratkaisuja valuma-alueiden vesienhallintaan.
Vuoden 2024 syksyyn saakka jatkuvassa hankkeessa pestattiin järvelle oma valuma-aluetalkkari. Hän on Jyväskylästä kotoisin oleva Eeva Lahtinen, joka muutti hankkeen myötä Mikkeliin asumaan. Kyyvesi on Lahtisen mukaan vaikuttavan suuri.
– Sillä on iso valuma-alue, joka ulottuu Pieksämäelle, Kangasniemelle ja Mikkeliin. Virtoja tulee yllättävän kaukaakin, se pitää hahmottaa.
Myös Kyyveden tila vaihtelee sen mukaan, mistä kohtaa mitataan.
– Kun katsoo vesikarttoja, on järvialueita, jotka ovat hyvässä ekologisessa tilassa, mutta se ei tarkoita, etteivät ne voisi olla samalla myös uhattuna.

Lahtisen työnantaja on ProAgria Etelä-Savo, jonka ydintoimintaa on maatalousyrittäjien palvelu ja neuvonta. Ely-keskuksen rahoittaman hankkeen yksi tarkoitus onkin tarjota maanomistajille tietoa ja työkaluja vesistöjen huomioimiseen.
– Tavoitteena on edistää maa- ja metsätalouden valumalähtöistä vesienhallintaa. Että henkilöt pääsevät tutustumaan konkreettisesti ratkaisuihin ja menetelmiin, Lahtinen sanoo.