Turvetuotannon osuus Kyyveden kuormituksista mitattiin

Näytepullot Lintusuolta, Pyöreäsuolta sekä Luoto-ojasta.

Kuormituksia mitattiin Suomen Turvetuottajat ry:n toimeksiannosta, jonka jäsen Vapo ei ole.

Vesistöjen kuormitusmittauksiin erikoistunut insinööritoimisto Saloy Oy kävi viime viikon torstaina tekemässä mittauksia turvetuotantoalueilta Kyyveteen virtaavista kuormituksista. Mittauksien tarkoituksena oli selvittää turvetuotantoalueiden osuus Kyyveteen tulevasta humus- ja kiintoainekuormituksesta.
– Suomen Turvetuottajat ry on pyytänyt meidät tänne siksi, että AVI on myöntänyt Emostensuolle turveluvan, mutta prosessi on kesken johtuen tehdystä valituksesta. Sen paremmin en asiaa tunne, kertoo Saloy Oy:n toimitusjohtaja Tapio Salminen.