Suovun hoitosuunnitelmat on tehty, rahaa kaivataan

Suovun tupaillan päävieraat olivat edessä vasemmalla istuva Kyyveden valuma-alue talkkari Eeva Lahtinen ja vesistöjä kunnostava yrittäjä Janne Raassina äärimmäisenä oikealla.

Riskejäkin selvityksissä löytyi.

Suovun tupaillassa 14. heinäkuuta Haukivuoritalolla käytiin läpi Suovun ja varsinkin Suovunselän hoitosuunnitelmia. Tupailta mahdollisti maanomistajien keskustelun Kyyveden Osakaskunnan hankkeesta. Heille haluttiin antaa tilaisuus huolehtia omista eduistaan.
Puheenvuoroja johdatteli osakaskunnan puheenjohtaja Veijo Hämäläinen. Hän painotti, että isolla osakaskunnalla on resursseja tehdä vesienhoidollisia toimenpiteitä sekä rakenteita. Nyt tarvitaan vain hyvä hanke, suunnitelma ja keskitetty rahoitus.
– Hoitotyöhön on saatu apua virkamiespuoleltakin, ja ELY-keskus on antanut rahoitusta. Osakaskunta haluaa hyödyntää myös kemera-tuista saatavaa löysää rahaa, hän kertoi.

VIRPI KONTINEN

Koko artikkeli luettavissa painetusta lehdestä.v