Seniorilounasta oli odotettu

Pirteä joukko lounastajia kokoontui Haukivuoren keskustaan.

Ensimmäinen tapaaminen veti väkeä hyvin.

Ikä- ja muistihankkeen lounastapaamisessa Summer Clubilla ruokaili väljästi neljä pöydällistä hankeryhmäläisiä. Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue -hankkeen koordinaattorin Anne Loposen mukaan tapaamisen toiveissa oli odotetusti hajontaa.
Ikäihmisiä puhuttivat konkreettiset auttamiset ja kyytijärjestelyt, joihin toivottiin lisäystä julkiselta puolelta. Juttua riitti myös ikäihmisten ohjelmatarjonnasta. Sitä kaivattiin lisää varsinkin palvelukeskuksessa asuville. Tyytyväisiä taas oltiin muun muassa Haukivuoren Setlementin yhteiskuljetuksiin.
Seuran puutekin puhutti. Senioreiden mielestä nykyinen kotipalvelu ei auta ikäihmisiä selviämään arjesta, niin kuin kuuluisi. Loponen kertoi syyksi palvelun laskutuksen aikaperustaisuuden.

Virpi Kontinen