Puuteollisuushanketta viedään eteenpäin

Parhaillaan meneillään on selvitystyö hankkeen edellytyksistä.

Haukivuoren aluejohtokunta teki tammikuussa Mikkelin kaupungille esityksen, että Haukivuoren Asemankylästä tehdään yksi kaupungin puukerrostalokeskittymistä ja Haukivuorelle luodaan edellytykset puutalotehtaalle, palvelemaan tulevaisuuden kasvavia puurakentamistarpeita.
– Tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selvittää isoilta puufirmoilta, mitä puuteollisuus-hanke edellyttää, kertoo Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen.