Penkkojen madallus alkoi viimein

Haukivuoren kohdalla madallettiin tien 72 valleja. Madallus jäi kevättalveen, koska auraamista on ollut niin paljon.

Suuri lumen määrä on sitonut kaluston aurauksiin.

Kuluva talvi on ollut jo useita vuosikymmeniä alalla olleelle projektipäällikkö Keijo Turkille yksi lumisimmista. Turkki vastaa Pohjois-Savon Ely-keskuksen teettämistä yleisen tieverkon hoitotöistä.
– Liukkaudentorjuntaa ja suolausta on ollut vähemmän, mutta aurausta on ollut ihan mahdottomasti, Turkki sanoo.
Se on näkynyt lumivallien korkeuden kasvuna. Tiellä 72 madalluksia on tehty vasta helmi–maaliskuun vaihteessa.
– Yleensä penkkojen madaltajat ovat samoja kavereita, jotka tekevät aurauksia. Kun on alettu madaltamaan penkkoja, on tullut taas uutta lunta, ja on pitänyt lähteä auraamaan.