Kesällä oli pulaa henkilöstöstä

Lähihoitajaopiskelija Noora Viljakainen ja palvelukeskuksen asiakas Martta Ikonen leipoivat kanelipullia.

Haukivuoren palvelukeskuksella on ollut henkilökuntapulaa. Joitakin laatupoikkeamia on tullut.

VIRPI KONTINEN

Vanhuksia hoitavassa Haukivuoren palvelukeskuksessa toimintaa on kehitetty, mutta sijaistilanteessa on vielä parannettavaa.
– Kesätyöntekijöitä ja lomien sijaistajia emme saaneet rekrytoitua keväällä tarpeeksi. Kesän aikana meillä on ollut henkilöstöhaasteita, kuten muuallakin Essotessa ja toisaalla Suomessa, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö Marjo Räsänen.
Henkilöhaastetta helpottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymällä on käytössä varahenkilöstöä, joka tilanteen mukaan siirtyy paikasta toiseen.
Haukivuoren palvelukeskuksessa käytetään lisäksi lyhytaikaisia sijaisia Sarastia Rekryn kautta.

Essote noudattaa nyt henkilöstömitoitusta, vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Silti sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä huomioi myös asiakkaiden akuutit palvelutarjonnan tarpeet.
– Käytämme myös hoitotyön resurssitarpeen RAI-mittaria, kuvailee Räsänen.
RAI on kansainvälinen vanhusasiakkaiden palvelutarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä.
Huhtikuussa hoitajamitoitus nousee lakimuutoksen myötä 0,7 työntekijään asiakasta kohden.
– Kyseessä on todella haasteellinen tavoite, koska kaikissa yksiköissämme on henkilöstöpulaa, Räsänen toteaa.

Entä onko Haukivuoren palvelukeskuksen valvontaraporteissa ollut laatupoikkeamia? Räsäsen mukaan mitään poikkeavaa toiminnassa ei ole havaittu.
– Joitakin asukkaita tai hoitajia koskevia läheltä piti -tilanteita tai haittatapahtumia toki on kirjattu HaiPro-ilmoituksina, kuten muissakin yksiköissä. HaiPro-ilmoitukset tehdään palvelussa sähköisesti, tarpeen tullen myös nimettömästi.