Katujen kunnossapito toimii Haukivuorella

Kohvakan Koneaseman nelikko Henrik Strömberg, yrittäjä Jukka Kohvakka, Joni-Antti Partanen ja Jari Nikolajew vastaavat muun muassa teiden ja pihojen kunnossapidosta. Kuva: HaSen arkisto

Kunnossapito kuuluu kunnalle mutta velvoitteita on
myös tontin omistajalla.

Runsas lumen määrä on ollut tänä vuonna todellinen riesa. Etenkin omakotiasujien mitta on alkanut täyttyä jatkuvasta lumenluonnista. Lisäksi teiden ja ulkoilualueiden kunnossapidosta on käyty kiivasta keskustelua. Etenkin siitä, mikä on kenenkin vastuulla.