Kantalan siltaan halutaan lisää alituskorkeutta

Kantalan alikulkusillassa on 4,3 metrin korkeusrajoitusmerkit.

Konekuljetukset ovat yli 4,5-metrisiä, mutta suurta syvennystä ei vielä ole suunnitteilla.

Haukivuoren pohjoispuolella sijaitsevan Tirkkosen tasoristeyksen poistamisprosessi on etenemässä toukokuussa. Väylävirasto toimittaa lähiaikoina Traficomille hyväksymisesityksen poistosta. Tirkkosen tasoristeys sijaitsee vanhalla Pieksämäen tiellä, nykyisen tien 72 ja Kantalan välisellä soratieosuudella. Reittiä ovat käyttäneet myös sellaiset ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät mahdu Kantalan matalasta alikulkusillasta.
Etelä-Savon Koneyrittäjät ry onkin huolissaan näiden kuljetusten puolesta, sillä korkeille kuljetuksille tasoristeyksen sulkeminen merkitsee jopa kymmenien kilometrien ylimääräistä matkaa.
Tällaisia ovat esimerkiksi metsäkoneiden lavettikuljetukset, joissa kuljetuskorkeudet liikkuvat puheenjohtaja Tomi Reinikaisen mukaan 4,7 ja 4,9 metrin välillä.
Koneyrittäjät vaativatkin, että Kantalan alikulkukorkeutta on kasvatettava. Asiaa on tarkoitus tarkastella Tirkkosen tasoristeyksen poiston yhteydessä, mutta mikäli alituskorkeutta lisätään vain normaaliin noin 4,5 metriin, se ei konekuljetuksia auta.
– Kaavaillulla 4,5 metrin korkeudella Kantalan sillasta ei mennä. Toivommekin alituskorkeuden suurentamista viiteen metriin. Silloin kaikki raskas liikenne pääsisi siitä, erikoisemmatkin kuljetukset, Reinikainen sanoo.

Väyläviraston Aki Hämäläisen mukaan Kantalan sillan alituskorkeus vahvistuu siinä vaiheessa, kun Tirkkosen tasoristeys poistetaan.
– Kun prosessi lähtee etenemään, varmistetaan, että lainmukainen alikulkukorkeus täyttyy.
Tällä hetkellä Kantalan silta on normaalia matalampi, 4,3 metriä. Tieverkolla lähtökohtana on, että normaalista sillasta mahtuu kuljetus, joka on korkeintaan 4,4-metriä korkea. 4,4 metriä on myös normaalin ajoneuvon maksimikorkeus.
Hämäläinen muistuttaa, että tasoristeyksenkään kautta ei ole sallittua ajaa yli 4,5 metrin kuljetuksia, ja asia kerrotaan liikennemerkeissä.
Rajoitus johtuu sähköradan ajolangasta, jossa on 25 000 voltin jännite. Kyse ei ole siitä, osuuko kuljetus lankaan, sillä hengenvaarallinen virta voi hypätä ajolangasta sähköä johtavaan kohteeseen ilman kontaktiakin, jopa yli metrin päästä.
– Jos 4,5 metrin korkeus halutaan ylittää, on radalle tilattava jännitekatko, Hämäläinen huomauttaa.

Petri P. Pentikäinen