Kaisa kasvoi lottapukuun

aisa Kostiainen toimi sotien aikaan pikkulottana ja vuosikymmeniä myöhemmin Mikkelin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd Perinneyhdistyksen aktiivina.

Pikkulotta haaveili pääsystä ”oikeisiin lottatöihin”.

Haukivuoren Lotat perustettiin Haukivuoren suojeluskunnan yhteyteen vuonna 1920. Toiminta alkoi muonitustehtävillä ja
jäsenhankinnoilla. Kiinnostus lottatyötä kohtaan oli suurta koko maassa. Näin oli myös haukivuorelaisten naisten keskuudessa. Kiinnostusta eivät rajoittaneet välimatkat, ikäjakaumat eivätkä sosiaaliset elämäntilanteet.
Talvisodan syttyessä 7-vuotias Kaisa Kostiainen asui Haukivuoren Hovisalossa perheensä kanssa.