Haukivuorelle halutaan puukerrostalokeskittymä

Myös uutta puuteollisuuskeskusta kaavaillaan.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille, että Haukivuoren Asemankylästä tehdään yksi kaupungin puukerrostalokeskittymä ja Haukivuorelle luodaan edellytykset puutalotehtaalle, palvelemaan tulevaisuuden kasvavia puurakentamistarpeita.
– Uudella kerrostalosuunnitelmilla on katetta ja potentiaalia niin Haukivuoren asuinympäristön paikallis- kuin vapaa-ajanasumisen nykyarvojen mukaiselle kehittämiselle ja markkinoille, sanoo aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Viime vuoden lopulla Haukivuoren Asemankylälle valmistui kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen johdolla uusi asemakaavavisio, mistä vastasi Mikkelin kaupungin kaavayksikkö, suunnittelutoimiston tukemana.
– Merkittävää tässä suunnitelmassa oli se, että Haukivuorella järjestettiin kolme asukkaiden keskustelu- ja kuulemistilaisuutta, joilla oli todella suuri vaikutus lopputulokseen, Laukkanen sanoo.
Kaavavision laadullisena tavoitteena oli myös se, että mallia voidaan käyttää jatkossa vastaavien kirkonkylien case-mallina.