Energiaturpeen tuotannon alasajo ei käy kädenkäänteessä

Ropolansuolla turpeennosto päättyi käytännössä jo viime kesänä. Toimintaa suolla kuitenkin on edelleen, esimerkkinä paloturvallisuusvalmiuden ylläpito

Vaikka vaihtoehtoisia polttoaineita lämmöntuotannossa testataan koko ajan, huoltovarmuuspolttoaineena turvetta tarvitaan vielä pitkään.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähintäänkin puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Neova Oy:n (entinen Vapo Oy, konsernin nimi muutettu virallisesti 6.5.2021 alkaen) turvetuotannon toimitusketjupäällikkö Ilkka Laitinen kertoo että tuotantomäärät Neovan turvekentillä pienenevät koko ajan. Samalla tuotantoalueiden määrää sekä tuotannon volyymia tarkastellaan koko ajan kriittisesti.