Aluejohtokuntamallista käydään syksyn aikana tiukka vääntö

Virkamiesvalmistelussa ollut aluejohtokuntaesitys jakaa mielipiteitä. Kuntapolitiikan syksyssä on odotettavissa kuumia keskusteluja asian tiimoilta. Tilanne ei ole helppo kaupungintalolla, sillä säästöjä on tehtävä joka sektorilla.

Uudistusta perustellaan säästösyillä. Uhkakuvana nähdään lähidemokratian vesittyminen.

Nykyistä aluejohtokuntamallia ollaan muuttamassa yhteen, keskitettyyn malliin. Tämä tarkoittaisi sitä, että viiden aluejohtokunnan asemesta kokoontuisi yksi yhteinen alueiden johtokunta. Ensi vuoden alusta alkaen kustakin nykyisestä
satelliittipitäjästä olisi kaksi edustajaa eli Haukivuorelta, Ristiinasta, Anttolasta, Suomenniemeltä ja Mikkelin pitäjästä.