Kaupungin alakeskukset halutaan mukaan kehittämiseen

Aluejohtokunta kutsui kaupungin päättäjät viime viikolla Haukivuorelle.

Seurue tutustui Haukivuori-taloon, keskustaajaman alueeseen ja Ropolan suohon. Vierailun tarkoituksena oli havainnollistaa AJK:n työskentelytapoja ja roolia paikallisasiantuntijana, edunvalvojana sekä toimeenlaittajana.

Koollekutsujana toiminut puheenjohtaja Leo Laukkanen selvitti AJK:n tavoitteita, kuten uusien asukkaiden hankkimista paikkakunnalle.

– Jotta saadaan asutusta, on palveluiden pysyttävä vähintään tässä tilassa. Alueelle pitää saada kassavirtaa, tulee se sitten metsästä tai vapaa-ajan asukkaiden käyttämästä rahasta. Toimintaympäristö vaatii tietyn setelitukun, jotta yrittäjät voivat toimia.

Laukkanen nosti esille kaavoittamiseen ja kerrostaloasumisen liittyvät asiat. Yksi iso asia olisi muutos kiinteistöverotukseen. Sen pitäisi koskea vain myytyjä tontteja, eikä kaikkia omistajan rantakaavoitettuja tontteja.