Hajuhajuhavainnot seulotaan nenäraadin avulla

BioHauki Oy järjestää biojalostamon lähialueen asukkaille hajupaneelin.

Hajupaneeli toteutetaan kahdessa kuukauden mittaisessa seurantajaksossa, joista ensimmäinen järjestetään kesäkuun aikana ja toinen syksyllä.

Etelä-Savon Energia lähetti satunnaisjakelussa kyselykaavakkeen ja osallistumisohjeet 30 kotitalouteen, jotka sijaitsevat kahden kilometrin säteellä biokaasulaitoksesta. Tämän lisäksi hajupaneeliin osallistuvia vastaajia haettiin Haukivuori-talolla järjestettävässä tilaisuudessa ja kartuttamalla paikallisia yrittäjiä.

– Hajupaneeli on osa yhtiön ympäristövaikutusten seurantaa. Tämä ei ole ympäristöluvan edellyttämä mittaus, vaan ihan omaehtoista seurantaa, kertoo Etelä-Savon Energian projektipäällikkö Mikko Liukkonen.

Liukkosen mukaan varsinainen ympäristöluvan vaatima hajukaasujen mittaus toteutetaan joko kesällä tai syksyllä. Siinä selvitetään syöterakennuksen ilmanvaihdon hajukaasujen poistoyksikön toimivuus.